Stemple i narzędzia do skóry

Firma Oscarus specjalizuje się w produkcji mosiężnych punc do skóry oraz narzędzi do jej wykrawania. Możemy zaoferować Państwu zarówno proste narzędzia, jak i całe urządzenia (praski, itp.)

Nasze doświadczenie pozwala nam na wykonanie nawet najbardziej złożonych wzorów stempli zarówno do odbitek zimnych, jak i na gorąco.

Wszystkie pozostałe narzędzia, akcesoria oraz materiały do pracy w skórach znajdziecie Państwo w naszym partnerskim sklepie Juchcik.pl.


Leather stamps and tools

Oscarus company specializes in manufacturing of custom brass leather stamps and  tools for punching leather patern. We can offer simple tools as well as equipments (press, etc.)

Our experience allows us to produce even the most complex designs of our stamps for cold and hot stamping.

All other tools, accessories and materials for leatherworking you will find in our partner store Juchcik.pl.
Niektóre nasze stemple i narzędzia:

Some of our stamps and tools:

Kliknij obraz, żeby go powiększyć / Click the image to enlarge.