Oferta:    

Firma Oscarus oferuje:   

  • obróbkę metali i tworzyw sztucznych
- toczenie
- frezowanie
- cięcie laserem
- i inne
  • projektowanie i wykonawstwo małych maszyn i urządzeń
  • projektowanie oraz produkcję oprzyrządowania
  • tworzenie dokumentacji 2d oraz 3d
Zapewniamy krótkie terminy oraz profesjonalną obsługę.

Zapraszamy do składania zapytań oraz zamówień.


Offer:

Oscarus company offer:

  • metal and plastic processing
- turning
- milling
- laser cutting
- and others
  • designing and producing of small machines and devices
  • designing and producing of toolings
  • 2d and 3d documentation
We provide short deadlines and professional service.

We invite you to place orders and inquiries.